Docházka

  • Modul umožňuje sledovat docházku jednotlových uživatelů na škole (zaměstnanci, učitelé ale i žáci).
  • Každy z uživatelů dostane vlastni RFID čip, kterým se autentizuje na čtečce u vstupu do budovy. Lze takto spravovat i přistup do budovy a nechat oprávněným osobám povolit vstup do budovy, pokud mají platný čip.
    RFID čipy jsou kompatibilní s celou řadou jiných systému například na výdej stravy.
  • Modul umí odhalit pozdní příchody, počítat pracovní dobu a lze jej na vyžádání napojit na elektronickou třídní knihu v systému, kdy bude například zobrazovat v absencích žáky, kterí nepoužili čip pro vstup do budovy. Takze lze nechat zaslat automatizované SMS rodičům při pozdních příchodech jejich dětí do školy a podobně.