Dohledy

  • Dohledy - Modul umožňuje spravovat dohledy na škole včetně jejich suplování a je napojen na modul rozvrhů, tedy nelze ani bez modulu rozvrhů používat!
  • Modul umožňuje zobrazit rozvrhy zvlášť pro místnosti (učebny) a učitele. Také je modul napojen na modul SMS zpráv, takže umí zasílat SMS notifikace v případě změn v rozvrhu (suplování).
  • Součástí modulu je i modul pro vytváření suplování, který dovede automaticky při zadávání suplování zobrazit volné učitele v dané hodině a zohlednit různá kritéria a omezení pro vytvoření suplování na aktuální den. Toto suplování lze ve dvou verzích (velikostech) exporotvat do PDF.
    Dohledy v suplování