Prohřešky

  • Prohřešky - Tento modul umožňuje definovat celou řadu prohřešků, pochval a kázeňských opatření. Jednotlivé prohřešky maji různé bodové ohodnocení (lehký, střední a závažný) podle této závažnosti jsou jim příděleny 1 až 3 body. Takto získané body se za každé pololetí sčítají a po dosažaní určitých bodových hranic lze udělit kázeňská opatření jako napomenutí, důtku, sníženou známku z chování a podobně.Popisek 1